Digital barnehagepraksis

Sen­teret for IKT utdan­ni­gen har vært opp­merk­somme på det arbei­det som har blitt gjort med dig­i­tale verk­tøy i Myr­ertop­pen barnehage. På for­si­den av Sen­teret for IKT i utdan­nin­gen lig­ger nå en artikkel og to blog­g­poster som omhan­dler vårt arbeid....