Ressurser

Veiledningsfilmer

Alle App­Tips og veiled­nings­filmene lig­ger på Vimeo

 1. Intro til pros­jek­tet og Pro­fesjonsfaglig dig­i­tal kom­petanse, oblig­a­torisk i oppstarten
 2. Ressurs­film Kreativ bruk, oblig­a­torisk i oppstarten
 3. Ressurs­film Spill­glede i barnehagen
 4. App­Tips Book Cre­ator, dig­i­tale bøk­er, oblig­a­torisk i oppstarten
 5. App­Tips iMovie
 6. App­Tips iStop­Mo­tion ‑ani­masjon
 7. App­Tips Pic­Col­lage – foto­col­lage, som doku­men­tasjon, lage egn­er essurs­er, kan settes inn som sider i Book Creator
 8. App­Tips Toon­Cam­era, bilder og film ser ut som tegneserie
 9. App­Tips Teg­ne­brett
 10. App­Tips Kids can­vas, uten lyd
 11. App­Tips Sound­Touch
 12. App­Tips Bukkene B

Eksterne linker:

Hvor­dan lag film med Win­dows Moviemak­er 6, se HER.

Noen filmer er for alle, andre filmer er kun for Nor­lan­dia barne­ha­gene og krev­er der­for passord.

Om kreativ bruk

Ressurs­film Kreativ bruk av dig­i­tale verk­tøy i barne­ha­gen from Nor­lan­dia Barne­ha­gene on Vimeo.

Spillglede i barnehagen

IKT i barnehagen

Pros­jek­t­blogg, pilot­pros­jek­tet Dig­i­tal prak­sis i barnehagen. 

Apper testet ut og brukt i pros­jek­t­barne­ha­gene, app­Tips.

Barne­hage­bloggen Myr­ertop­pen barne­hage, inn­legg med IKT relaterte aktiviteter. Ped­a­gogisk og kreativ bruk av iPad.

Opplysning og informasjon:

Barne­hage­blogg om medi­er og IKT- Nina Bølgan

Pros­jek­t­blogg, pilot­pros­jek­tet Dig­i­tal prak­sis i barnehagen

 

I media:

Aften­posten søndag, Kam­p­en og barnebokas sjel mars 2012

Aften­posten lørdag, iGen­erasjo­nen, feb­ru­ar 2011

Kamille Mor og barn, iPad i barne­ha­gen, jan­u­ar 2011

Aten­posten  ‚Lek med iPad, okober 2011

Barnehage.no, iPed i barne­ha­gen, juli 2011

Dagens Næringsliv, Jeg flyr, april 2011