“For” pedagogisk

For” pedagogisk

Ped­a­gogis­eres, eller “for” ped­a­gogisk- hva er det? Primært opp­tatt av å se og skvise inn forhånds­de­fin­erte læringsmål i bar­nas lek, er etter mitt skjønn det mot­satt av ped­a­gogisk. Jeg skulle ønske at man tok opp begrepet til vur­der­ing. Det brukes...
Religion i barnehagen

Religion i barnehagen

Foto cc: flickr Jere­my Page Det gode mot det ondet Divali, er lysfest i hin­duis­men. En mark­er­ing av lyset over mør­ket. Det gode mot det onde, det er et spen­nende utgangspunkt med fire- og femårin­gene i barne­ha­gen til uken. I år starter Divali...
Digital praksis i barnehagen

Digital praksis i barnehagen

Da er vi inne i siste fase av bokpros­jek­tet. Erfaringer fra Myr­ertop­pen barne­hage og reflek­sjon­er fra pros­essen utgis om noen få uker.  Jeg gled­er meg til å se fer­di­ge resul­tat. Utgangspunkt og tilnærm­ing, fra kon­sument til...