Hjelpe sammen, klare sammen

Hjelpe sammen, klare sammen

Vok­sen­hjelp til ytter­streken, veiled­ning men med egen strek innen­for For lavt nede på arket til kropp, hva med høy kro­ne i stede… Med litt tren­ing er det ikke grenser for hva man kan få til, høy­helte sko… Klare selv! Å “klare sam­men” han­dler om å gi bar­net...