Digital praksis i barnehagen

Digital praksis i barnehagen

Da er vi inne i siste fase av bokpros­jek­tet. Erfaringer fra Myr­ertop­pen barne­hage og reflek­sjon­er fra pros­essen utgis om noen få uker.  Jeg gled­er meg til å se fer­di­ge resul­tat. Utgangspunkt og tilnærm­ing, fra kon­sument til...

Minecraft i barnehagen

Fra kon­sument til pro­dusent, bruk av iPad i barnehagen Noen av de eld­ste bar­na i barne­ha­gen har forsøkt seg på spillet Minecraft. De byg­ger hus, de lager kjellere, byg­ger veg­ger, set­ter inn dør­er, diskuter­er mate­ri­ale, skaf­fer seg mat. De sam­ler...