Minecraft, en kort forklaring

Minecraft, en kort forklaring

I Myr­ertop­pen barne­hage har Minecraft tid­vis blitt spilt av bar­na og i forbindelse med et pros­jekt om hus. På bloggen Ped­a­gogisk prak­sis er det en beskriv­else av Minecraft i barne­ha­gen. Minecraft i Myr­ertop­pen barne­hage startet med...