20131001-171759.jpg

Da er vi inne i siste fase av bokpros­jek­tet. Erfaringer fra Myr­ertop­pen barne­hage og reflek­sjon­er fra pros­essen utgis om noen få uker.  Jeg gled­er meg til å se fer­di­ge resul­tat. Utgangspunkt og tilnærm­ing, fra kon­sument til produsent.