I forbindelse med Film­fes­ti­valen i Hauge­sund var jeg på Pit stop work­shop  i regi av Film og Kino denne uken. Film og kino har i opp­drag fra Kul­tur­de­parte­mentet å skape ny han­dlings­plan for film­satsin­gen på barn og unge. Mitt opp­drag i den sam­men­hen­gen var å vise hva vi har gjort i Myr­ertop­pen barne­hage. Det viste seg å være en veldig takknem­lig opp­gave da alle var veldig begeistret for at vi har holdt på med dig­i­tale verk­tøy med fokus på ”Fra kon­sument til produsent”.

Jeg har fått masse ny inspi­rasjon og infor­masjon som vil gjøre arbei­det enklere på flere måter i tiden fre­mover.  Bar­bro Hard­er­sen fra Sen­teret for IKT i utdan­nin­gen har skrevet om work­shopen her og Ani­matør Bente Aasheim kom­menter­er her