Å “klare sam­men” han­dler om å gi bar­net den støt­tende hjelpen som skal til uten at det  fratas muligheten til selv å være den aktive i situasjonen.

Edit: Det var en av to-trårin­gene i barne­ha­gen som lanserte “Klare sam­men, eller  hjelpe sam­men” som begrep.