Om

Barne­hagelærer med videreut­dan­ning i IKT for lærere og spe­sialped­a­gogikk.  Har job­bet siden 2005 som ped­a­gogisk leder i Myr­ertop­pen barne­hage i Oslo. Startet i 2010 barne­hage­bloggen Myr­ertop­pen barne­hage. Fra jan­uar 2014 har jeg job­bet som pros­jek­tleder i Nor­lan­dia barne­ha­gene med pilot­pros­jek­tet “Digial prak­sis i barne­ha­gen”. Dette er nå et pros­jekt i alle Nor­lan­dia barne­ha­gene, inklud­ert Myr­ertop­pen barnehage.

Utgivelser: Kreativ bruk av dig­i­tale verk­tøy og Blogg som ped­a­gogisk verktøy

Vin­ner av Gulle­pleprisen 2003. Norsk ped­a­gogisk dataforen­ing, NKUL 2013

Kon­fer­anser, kurs og fore­drag, se mer HER

Twit­ter: @vipspips

Kon­takt:

E-post:

Ditt navn (oblig­a­torisk)

E-post (oblig­a­torisk)

Emne

Meld­ing