Om

Barne­hagelærer med videreut­dan­ning i IKT for lærere og spe­sialped­a­gogikk.  Har job­bet siden 2005 som ped­a­gogisk leder i Myr­ertop­pen barne­hage i Oslo. Startet i 2010 barne­hage­bloggen Myr­ertop­pen barne­hage. Fra jan­uar 2014 har jeg job­bet som pros­jek­tleder i Nor­lan­dia barne­ha­gene med pilot­pros­jek­tet “Digial prak­sis i barne­ha­gen”. Dette er nå et pros­jekt i alle Nor­lan­dia barne­ha­gene, inklud­ert Myr­ertop­pen barnehage.

Utgivelser: Kreativ bruk av dig­i­tale verk­tøy og Blogg som ped­a­gogisk verktøy

Vin­ner av Gulle­pleprisen 2003. Norsk ped­a­gogisk dataforen­ing, NKUL 2013

Fore­drag og kurs:

Utviklings­fo­rum, se mer HER

Twit­ter: @vipspips

Kon­takt:

E-post:

Ditt navn (oblig­a­torisk)

E-post (oblig­a­torisk)

Emne

Meld­ing

2 kommentarer til Om

 1. Spen­nende blogg du har! Jeg har visst om Myr­ertop­pens blogg lenge, men fikk net­topp kjennskap til din, og har lagt den som lenke på bloggen min. Jeg har og ei egen Face­book side om barn og dig­i­tale verk­tøy. Ta gjerne kon­takt.
  Mvh Mar­i­anne Undheim

 2. Cathrine Fragell Darre sier:

  Hei, takk for det. Hyggelig med slik tilbakemeld­ing.
  Inten­sjo­nen er å legge ut litt infor­masjon om hvor­dan vi job­ber med bloggen Myr­ertop­pen barne­hage, litt metablog­ging. Og hvor­dan vi arbei­det med barn og dig­i­tale verk­tøy. “Fra kon­sument til pro­dusent”. Vi har også bloggen “Fra teg­n­ing til fortelling” der leg­gers det ut illus­tr­erte fortellinger og teg­ninger med bar­nas egne kom­mentarer. Barna er tid­vis med på dette.
  Takk for tips, skal det sjekke ut.
  Cathrine

Det er stengt for kommentarer.