Om

Kon­tak­t­skjema ned­erst på denne siden.

Barne­hagelærer med videreut­dan­ning i IKT for lærere og spe­sialped­a­gogikk.  Har job­bet siden 2005 som ped­a­gogisk leder i Myr­ertop­pen barne­hage i Oslo. Startet i 2010 barne­hage­bloggen Myr­ertop­pen barne­hage. Fra jan­uar 2014 til desem­ber 2015  job­bet jeg som pros­jek­tleder i Nor­lan­dia barne­ha­gene med pros­jek­tet “Digial prak­sis i barne­ha­gen”.

Utgivelser: Kreativ bruk av dig­i­tale verk­tøy og Blogg som ped­a­gogisk verktøy

Kon­fer­anser, kurs og fore­drag, se mer HER

Face­book: Dig­i­tal prak­sis i barnehagen

Twit­ter: @vipspips

Pub­likasjoner og priser

Kreativ bruk av dig­i­tale verk­tøy, Kom­mune­for­laget — Omtale av boka i Com­put­er­world, se HER

Blogg som ped­a­gogisk verk­tøy, Kommuneforlaget

En av seks final­is­ter til  Ros­ing­prisen, Norsk dataforen­ing, “Årets Girl Geek 2014

Gulle­pleprisen 2013, Norsk Ped­a­gogisk Dataforening

 

I media

Nor­dre Aker bud­stikke, Myr­ertop­pen barne­hage 20 år–  Tidlig på nett, 01.12.2014 se HER

NRK Aktuelt, om dig­i­tal prak­sis i barne­ha­gen, 27.10.2014 se HER

Aften­posten, Hver tredje barne­hage bruker net­tbrett, 16.09.2014 se HER

Aften­posten, Net­tbrett er kjønnsnøy­trale, 13.09.2014, se HER

NRK, Dagsrevyen mag­a­sinet, siste del av innslaget i mag­a­sinet, 6.09.2014, se HER

Com­put­er­world: Med net­tbrett i barne­ha­gen, papirut­gaven 20 des 2013, nett 3 jan­uar 2014, se HER

Barnehageforum.no: Net­tbrett i barne­ha­gen, 13.05.2013, se HER

Barnehageforum.no: De nye ped­a­gogiske verk­tøyene, 05.06.2013, se HER

Glade barn, Kreativ bruk av dig­i­tale verk­tøy i barne­ha­gen, August 2012

Barnehage.no: Ped­a­gogisk bruk av iPad i barne­ha­gen, 29.06.2012, se HER

Kamp om barnebo­kens sjel, 24.03.2012, se HER

Kamille, iPad i barne­ha­gen, Feb 2012

Aften­posten, iGen­erasjo­nen, 11.02.2012, se HER

Aften­posten, Lek med iPad, 26.10.2011, se HER

Barnehage.no: iPed, iPad i barne­ha­gen, 28.07.2011, se HER

Dagens Næringsliv: iPad i barne­ha­gen, 11.04.2011, se HER

Nor­dre Aker bud­stikke: Blog­ging fra barne­ha­gen, 24.06.2010, se SER

 

Kon­takt:

E-post:

Ditt navn (oblig­a­torisk)

E-post (oblig­a­torisk)

Emne

Meld­ing