Fra kon­sument til pro­dusent, bruk av iPad i barnehagen

Noen av de eld­ste barna i barne­ha­gen har forsøkt seg på spillet Minecraft. De byg­ger hus, de lager kjellere, byg­ger veg­ger, set­ter inn dører, diskuterer mate­ri­ale, skaf­fer seg mat. De sam­ler blom­ster, spiller sam­men, samar­bei­der, møter hveran­dre i spillet mm.

Vi leker oss litt med dette spillet og ser at det har et stort poten­sialet for å skape sam­men og samarbeide.

Det kan gjøres veldig enkelt med at de samar­bei­der om å bygge ett eller flere hus på en iPad, det kan også avanseres slik at de kan bruke to iPader. Da kan de spille i samme ver­den og møte hveran­dre i spillet. Det gir mulighet til å samar­beide om opp­gaver. Spillet er enkelt i sin grafikk men avansert i muligheter for å bygge, skape, samar­beide om å få til noe større i fellesskap.

Hus har vært et tema på basen noen måneder, de har laget hus i leire, malt og teg­net, lekt med dig­i­tale dukke­hus, de har teg­net inter­iør, laget i trolldeig og laget hus i skoesker med forskjel­lige mate­ri­aler (mer om dette siden).

I Minecraft kan man møte forskjel­lige dyr og skap­ninger, noen av dem kan være skumle som skjel­lett, creep­ers, zom­bies og edderkop­per. Grafikken i spillet gjør at dette ikke ser skum­melt ut. Troll fra norske fol­keeven­tyr ser adskil­lig skum­lere ut.

Vi har ikke hatt en sys­tem­a­tisk tilnærm­ing til dette foreløpig, noen av barna har bygd hus og andre byg­gverk og beveget seg rundt i spillet og vært mer enn fornøyde med det. Det kan også være nok for mange av barna.

Men et par av barna har tatt det opp noen nivåer, de spiller minecraft hjemme med større søsken. De går mer inn i spillet og det jeg som vok­sen har lært er:

Karak­teren har ti hjerter som er røde men de blir svarte en etter en om man er i ferd med å miste liv, da må karak­teren spise mat. De kan finne epler eller de kan ta liv av dyr som ku og sau slik at de kan spise og bli sterkere igjen. På den måten så går de hjertene som har blitt sorte over til å bli røde igjen og karak­teren blir sterk igjen. I spillet møter de hus­dyr som sauer, kuer, griser, kyllinger. De sam­ler seg opp verk­tøy som gir muligheter for å avansere. Disse kan sam­les i en kiste om man ønsker det. Slik som er gjort i bilde under.

I spillet kan man også møte andre dyr, f.eks ulv som kan temmes.

Det er ekstremt mange muligheter for å avansere men det kan også være nok å leke med mate­ri­a­lene og bygge hus. Det er gøy.