Viktigheten av kreativitet

Kreativitet ekspert Sir Ken Robin­son utfor­dr­er hvor­dan vi ser på utdan­nin­gen av våre barn. Han ønsker en endring i hvor­dan vi ser på barn og læring og men­er at det utdan­ningssys­temet vi har elim­iner­er kreativ tekn­ing, samar­beid rundt ideer og nyskap­ing....