iPad til lek, spill og kreativ bruk for bar­na i Myr­ertop­pen barne­hage. Førskolelær­er Cathrine Frag­ell Darre startet IKT satsin­ga og barne­hage­bloggen Myr­ertop­pen barne­hage som nå driftes av hele per­son­al­grup­pa.