Utvikling av en app­likasjon som gir bar­na mulighet til å lage og illus­trere egne dig­i­tale even­tyr