Ressurser

IKT i barnehagen

Apper til bruk i barne­hage, App-tips

Pros­jek­t­blogg, pilot­pros­jek­tet Dig­i­tal prak­sis i barnehagen.

Apper testet ut og brukt i pros­jek­t­barne­ha­gene, app­Tips.

Barne­hage­bloggen Myr­ertop­pen barne­hage, inn­legg med IKT relaterte aktiviteter. Ped­a­gogisk og kreativ bruk av iPad.

Opplysning og informasjon:

Barne­hage­blogg om medier og IKT- Nina Bølgan

Pros­jek­t­blogg, pilot­pros­jek­tet Dig­i­tal prak­sis i barnehagen

Forskn­ing:

Game Play Has No Neg­a­tive Impact on Kids, UK Study Finds, 14.11.2013, se HER

Video Games Play May Pro­vide Learn­ing, Health, Social Ben­e­fits, Review Finds, 25.11.2013, se HER

THE IPAD AS A TOOL FOR PLAYMETHODOLOGICAL CONSIDERATIONS, auguat 2013, se HER

NB: Inn­legg på bloggen er erfaringer fra under­teg­nedes ped­a­gogiske praksis

Annen ped­a­gogisk prak­sis på nett:

Net­tbrett i Kris­tiand­san barne­ha­gene har  latt seg inspirere av Myr­ertop­pen barne­hage og vi blir så inspirer tilbake

Barn og dig­i­tale verk­tøy- Mar­i­anne Undheim

Ani­masjon i skolen- Bente Aasheim

Kunst, estetikk og læring- Ann-Hege Lorvik Waterhouse

Forskn­ingsnettverk Barn og rom– Nettverk av Høyskoler som job­ber med Barn og rom

Aktuelle Nettst­eder:

Sen­teret for IKT i utdanningen

Del og bruk, del det du har, bruk det du får

IKT i barne­ha­gen på del og bruk

I media:

Aften­posten søndag, Kam­pen og barnebokas sjel mars 2012

Aften­posten lørdag, iGen­erasjo­nen, feb­ruar 2011

Kamille Mor og barn, iPad i barne­ha­gen, jan­uar 2011

Aten­posten  ‚Lek med iPad, okober 2011

Barnehage.no, iPed i barne­ha­gen, juli 2011

Dagens Næringsliv, Jeg flyr, april 2011