“For” pedagogisk

For” pedagogisk

Ped­a­gogis­eres, eller “for” ped­a­gogisk– hva er det? Primært opp­tatt av å se og skvise inn forhånds­de­fin­erte læringsmål i bar­nas lek, er etter mitt skjønn det mot­satt av ped­a­gogisk. Jeg skulle ønske at man tok opp begrepet til vur­der­ing. Det brukes hver...
Religion i barnehagen

Religion i barnehagen

Foto cc: flickr Jeremy Page Det gode mot det ondet Divali, er lysfest i hin­duis­men. En mark­er­ing av lyset over mør­ket. Det gode mot det onde, det er et spen­nende utgangspunkt med fire– og femårin­gene i barne­ha­gen til uken. I år starter Divali tredje novem­ber...
Å leke med “programmering”

Å leke med “programmering”

Kom­man­doer og “pro­gram­mer­ing” i lek Vi startet med å leke robot. Jeg gav barna kom­man­doer, “gå tre skritt bakover”, “to skritt fre­mover” osv. Så var det bar­nas tur, de kom­man­derte meg rundt i hele rom­met mens de flirte og lo. Noen ganger ble kom­man­doene...

Minecraft i barnehagen

Fra kon­sument til pro­dusent, bruk av iPad i barnehagen Noen av de eld­ste barna i barne­ha­gen har forsøkt seg på spillet Minecraft. De byg­ger hus, de lager kjellere, byg­ger veg­ger, set­ter inn dører, diskuterer mate­ri­ale, skaf­fer seg mat. De sam­ler...
Side 2 av 512345