Religion i barnehagen

Religion i barnehagen

Foto cc: flickr Jeremy Page Det gode mot det ondet Divali, er lysfest i hin­duis­men. En mark­er­ing av lyset over mør­ket. Det gode mot det onde, det er et spen­nende utgangspunkt med fire– og femårin­gene i barne­ha­gen til uken. I år starter Divali tredje novem­ber...