Å leke med “programmering”

Å leke med “programmering”

Kom­man­doer og “pro­gram­mer­ing” i lek Vi startet med å leke robot. Jeg gav barna kom­man­doer, “gå tre skritt bakover”, “to skritt fre­mover” osv. Så var det bar­nas tur, de kom­man­derte meg rundt i hele rom­met mens de flirte og lo. Noen ganger ble kom­man­doene...

Minecraft i barnehagen

Fra kon­sument til pro­dusent, bruk av iPad i barnehagen Noen av de eld­ste barna i barne­ha­gen har forsøkt seg på spillet Minecraft. De byg­ger hus, de lager kjellere, byg­ger veg­ger, set­ter inn dører, diskuterer mate­ri­ale, skaf­fer seg mat. De sam­ler...