20131001-171759.jpg

Da er vi inne i siste fase av bokpros­jek­tet. Erfaringer fra Myr­ertop­pen barne­hage og reflek­sjoner fra pros­essen utgis om noen få uker.  Jeg gleder meg til å se fer­dige resultat.