Å leke med “programmering”

Å leke med “programmering”

Kom­man­doer og “pro­gram­mer­ing” i lek Vi startet med å leke robot. Jeg gav barna kom­man­doer, “gå tre skritt bakover”, “to skritt fre­mover” osv. Så var det bar­nas tur, de kom­man­derte meg rundt i hele rom­met mens de flirte og lo. Noen ganger ble kom­man­doene...