Minecraft i barnehagen

Fra kon­sument til pro­dusent, bruk av iPad i barnehagen Noen av de eld­ste barna i barne­ha­gen har forsøkt seg på spillet Minecraft. De byg­ger hus, de lager kjellere, byg­ger veg­ger, set­ter inn dører, diskuterer mate­ri­ale, skaf­fer seg mat. De sam­ler...