Minecraft i barnehagen

Noen av de eld­ste barna i barne­ha­gen har forsøkt seg på spillet Minecraft. De byg­ger hus, de lager kjellere, byg­ger veg­ger, set­ter inn dører, diskuterer mate­ri­ale, skaf­fer seg mat. De sam­ler blom­ster, spiller sam­men, samar­bei­der, møter hveran­dre i...