Nye digitale festligheter

Nye digitale festligheter

Myr­ertop­pen er igjen del av utvikling av app for unger. Men denne gan­gen er utgangspunk­tet et behov som har dukket opp i dig­i­tal lek og utforsk­ing. Rock Pock­et Games har søkt og fatt tildelt spill midler for å utvikle en app­likasjon hvor barn selv kan lage...
Side 2 av 212