Digital barnehagepraksis

Sen­teret for IKT utdan­ni­gen har vært opp­merk­somme på det arbei­det som har blitt gjort med dig­i­tale verk­tøy i Myr­ertop­pen barnehage. På for­si­den av Sen­teret for IKT i utdan­nin­gen lig­ger nå en artikkel og to blog­g­poster som omhan­dler vårt arbeid.    ...

Kreativ bruk av iPad

I Myr­ertop­pen barene­hage har jeg inn­ført kreativ bruk av iPad med barn i 3–6års alderen, dette har jeg redgjort for på barne­hage­bloggen vår. Vi bruker iPad på fler måter, men kreativ bruk har vært hov­ed­fokuset. Foreløpig har de eld­ste hatt hov­ed­fokuset men...